2013-05-07

Link to Poland - History of the Polish New Zealand's cookbook

If you would like to know the backgrounds of my first book, there is a short story on my New Zealand's travels on Link to Poland

Linktopoland.com is a brand new, dynamic, interactive, as well as apolitical and non-religious portal, oriented not only to Poles and to people of Polish origin all over the world, but also to foreigners who are interested in Poland.Portal Link to Poland will be an easy and quick reference guide to information about Poland, Poles and people of Polish origins around the world.

As a compendium of knowledge about Poland and Polish people around the world, Link to Poland presents achievements and accomplishments of Poles working and living abroad. Portal Link to Poland is a good source of information and articles presenting a global point of view on Polish affairs. They are presented in the following sections: Business, Science, Culture, Children, Youth, Earning Migration, Students, Projects, Tourism or Lifestyle.


Zainteresowanych tym, jak powstała moja pierwsza książka, polecam krótką historię kulinarnych podróży po Nowej Zelandii, opublikowaną na portalu Link to Poland.

Link to Poland to nowy, dynamiczny, interaktywny, a przy tym apolityczny i areligijny portal, skierowany do Polaków i Polonii na świecie, ale także do obcokrajowców interesujących się Polską. 

Na całym świecie istnieją różnorodne organizacje zrzeszające Polaków (związki, fundacje i stowarzyszenia – oświatowe, naukowe, kulturalne i wiele innych). Jedyną możliwością by znaleźć informacje o ich działaniach jest godzinne przeglądanie elementów wyszukiwarki. Portal jest odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie. 

Aspirując do bycia kompendium wiedzy o Polsce i Polakach na świecie, Link to Poland prezentuje osiągnięcia i dokonania Polaków pracujących i działających poza granicami kraju. Jest bogatym źródłem informacji i artykułów tematycznych prezentujących punkt widzenia na sprawy polskie. Biznes, Nauka, Kultura, Dzieci, Młodzież, Migracja zarobkowa, Studenci, Staże zagraniczne, Turystyka oraz Styl życia – to tylko niektóre z naszych działów tematycznych.


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...